Pomoc charytatywna

Referat Misji Zagranicznych jest współorganizatorem akcji: „Kanapka za Złotówkę” dzięki której ponad 300 osób otrzymuje regularnie posiłki w Krzywym Rogu na Ukrainie.

15.01.2022

Pomoc potrzebującym na Białorusi

Boże Narodzenie to niezwykły czas kiedy choć na chwilę milkną spory i kłótnie. Często z większą życzliwością spoglądamy na bliźnich. To...
14.11.2021

V Światowy Dzień Ubogich

Od kilku lat pomagamy ubogim w Krzywym Rogu na Ukrainie. Stale rosnąca liczba korzystających z naszych posiłków oraz normy sanitarne związane z pandemią...
06.05.2021

Głodnych nakarmić

Dzięki wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli możemy dzielić się chlebem z potrzebującymi. Dzięki akcji „Kanapka za złotówkę” pomagamy w...
20.04.2021

Podziel się chlebem

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają akcje „Kanapka za złotówkę”. Dzięki Waszej pomocy możemy dzielić się chlebem z potrzebującymi. Jezus...
26.03.2021

Wielkanocna paczka dla bezdomnych

Niebawem w wielu z naszych domów da się usłyszeć wielkanocne życzenia. Radością ze Zmartwychwstania Pana Jezusa chcemy podzielić się również z...
12.06.2020

Saletyni w służbie ubogim

Obecnie przygotowujemy ponad 200 paczek żywieniowych, do których wkładamy chleb w opakowaniu, jakieś konserwy, żywność trwałą – wszystko, co akurat...
05.07.2017

Kanapka za złotówkę

Początek akcji "Kanapka za złotówkę" to Rok św. Brata Alberta przeżywany w Polsce od 25 grudnia 2016 do 25 grudnia 2017. Podejmowano różne inicjatywy i...