eDAROWIZNA

Przekaż darowiznę

Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie wpłaty, wypełnij poniższe dane:

Regulamin płatności dla Saletyńskiego Funduszu Misyjnego

I. Formy wpłat darowizn na rzecz Saletyńskiego Funduszu Misyjnego:

Wpłat darowizn na rzecz Saletyńskiego Funduszu Misyjnego (zwanej dalej Funduszem) można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności on-line tj. przy użyciu kart płatniczych oraz ePrzelewów realizowana jest przeze eCARD SA.

a. ePrzelewy
Realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej www.misje.saletyni.pl. Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:
ePrzelewy:
• Płacę z inteligo (inteligo)
• mTransfer (mBank)
• MultiTransfer (MultiBank)
• Płać z Nordea (Nordea)
• Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
• Przelew z BPH (Bank BPH)
• Płacę z iPKO (PKO BP)
• Pekao24Przelew (Bank Pekao)
• Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
• PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
• MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
• Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
• Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
• Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
• Płać z ING (ING Bank Śląski)
• Credit Agricole Bank Polska S.A.
• Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
• db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
• Alior Sync
• Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
• Płacę z IKO
• Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
• Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
• PeoPay (Bank Pekao S.A.)

Przelewy półautomatyczne:
• Deutsche Bank Polska S.A.
• Invest Bank S.A.
• Kredyt Bank S.A.
• Raiffaisen Bank Polska S.A.
• Bank Pocztowy S.A.
• Bank Spółdzielczy we Wschowie
• Millennium Bank S.A.
• Credit Agricole Bank S.A.
• Bank DnB Nord Polska S.A.
• Bank PKO S.A.
• Inteligo Services
• Bank Zachodni WBK S.A.
• Bank Pekao S.A.

b. karty płatnicze
•Visa
•Visa Electron
•MasterCard
•MasterCard Electronic
•Maestro

c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe
Siedziba:
Saletyński Fundusz Misyjny
ul. Dąbrowskiego 71
35-039 Rzeszów
KRS: 0000351556
NIP: 813-361-66-49
REGON: 04002053700067

Kontakt:
Saletyński Fundusz Misyjny
ul. PCK 33
41-409 Mysłowice
tel. + 48 32 225 15 86 kom. + 48 797 907 488
e-mail: misje@saletyni.pl

Ofiary na cele statutowe można składać na konto:
21 1020 2528 0000 0502 0277 4412

II. Przeznaczenie wpłat darowizn:

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej
www.misje.saletyni.pl/wspomoz.php
będą przeznaczane na działalność Saletyńskiego Funduszu Misyjnego, a w szczególności na:
a) organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
b) pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;
c) promocja i organizacja wolontariatu Funduszu.
2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności on-line na stronie internetowej (www.misje.saletyni.pl/wspomoz.php) nie podlegają zwrotom.

III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz Saletyńskiego Funduszu Misyjnego w naszym serwisie.
2. Fundusz zapewnia, i że dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Saletyńskiego Funduszu Misyjnego.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Saletyński Fundusz Misyjny nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.