– na Białorusi

W 1990 roku otwarto nowe dzieło na Białorusi. Pionierami, ktorzy zaczęli głosić Ewangelię i Orędzie Matki Bożej z La Salette byli: ks. Alfred Piechota MS i ks. Zenon Szcząchor MS. Z pomocą pospieszył im w dniu 1 grudnia 1993 r. ks. Andrzej Boczar MS. Obecnie pracujemy na dwóch placówkach: Widze i Dalekie.

– na Ukrainie

Pierwsi saletyni przybyli na Ukrainę w 1989 roku. Byli to: ks. Adolf Grotkowski MS, ks. Mieczysław Szeptycki MS i ks. Juliusz Musiał MS. Zamieszkali nad zakrystią kościoła w Mościskach i dojeżdżali do kościołów w rejonie mościskim. Po roku powrócili do Polski. W 1992 roku na prośbę ks. arcybiskupa Mariana Jaworskiego powrócili na Ukrainę ks. Juliusz Musiał MS, obejmując miejscowości: Łopatyn, Busk, Olesko i Brody. Z pomocą pospieszył mu ks. Andrzej Boczar MS, którego po roku zastąpił ks. Józef Błażej MS.W 1994 roku ks. arcybiskup przekazał saletynom parafię w Łanowicach i dwa kościoły filialne w Wojutyczach i Biskowicach w rejonie samborskim. Proboszczem został mianowany ks. Jan Ożóg MS. Obecnie posługujemy w pięciu placówkach: Łanowice, Busk, Nikopol, Zaporoże oraz Krzywy Róg.

– na Madagaskarze

Saletyni pracują na Madagaskarze od roku 1923. Pionierami byli ks. Józef Ryma MS (1923-1935), ks. Jan Hełpa MS (1926-1986) i ks. Władysław Czosnek MS (9138-1973). Po nich wyjechali kolejni misjonarze: ks. Marian Sajdak MS (1970), br. Alojzy Świadek MS (1970), ks. Ryszard Czeluśniak MS (1976), ks. Jerzy Cisoń MS (1984), ks. Stanisław Florczak MS (1985), ks. Piotr Bonarek MS (1985), ks. Jan Kaszuba MS (1985), ks. Roman Nowak MS (1986), ks. Leszek Podsiadło MS (1986), ks. Henryk Kaszuba MS (1989), ks. Adam Czerkiewicz MS (1992), ks. Zbigniew Legęza MS (1992).Niektórzy z nich z powodu utraty zdrowia bądź z powodu innych trudności powrócili do kraju, pozostali w liczbie sześciu, pracują na czerwonej wyspie z wielkim misyjnym zapałem.