Dar serca na misje święte

Referat Misji Zagranicznych został powołany do istnienia decyzją księdza Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów 26 sierpnia 1996 roku.

Celem Referatu jest tworzenie zaplecza duchowego i finansowego dla Księży Misjonarzy Saletynów pracujących na misjach zagranicznych. Dzięki temu możliwa jest pomoc dla kapłanów i braci zakonnych pełniących posługę duszpasterską i charytatywną na Białorusi, Ukrainie, jak również na Madagaskarze. Pomoc kierowana jest również dla saletynów pracujących w Anglii, Belgii, Niemczech, Czechach i Słowacji.

Zgromadzone środki finansowe przeznacza się na: odbudowę zniszczonych kościołów, ułatwienie dojazdu do sąsiednich parafii; organizowana jest pomoc medyczna dla miejscowej ludności, a także na wsparcie dla samych misjonarzy. Dzięki środkom Referatu Misji Zagranicznych mogą oni przyjeżdżać do Polski, aby poprawić stan zdrowia poprzez leczenie szpitalne lub sanatoryjne.

Staramy się utrzymywać regularny i bezpośredni kontakt z darczyńcami, traktując ich jak „bożych inwestorów” – misjonarzy, którzy modlitwą i darem serca głoszą z Misjonarzami Saletynami Ewangelię, aż po krańce świata.

 

Przyłącz się i Ty, angażując się w radosne głoszenie Dobrej Nowiny
przez dar modlitwy oraz dar serca (ofiara na Misje Święte).

 

Referat Misji Zagranicznych Misjonarzy Saletynów
ul. PCK 33
41-409 Mysłowice

tel. + 48 32 225 15 86
kom. + 48 797 907 488

misje@saletyni.pl
www.misje.saletyni.pl

 

Ofiary na działalność Referatu można przesyłać na konto:

10 1600 1055 1846 3129 0000 0001

z dopiskiem: DAR NA MISJE

 

druk przelewu (pdf)