Referat Misji Zagranicznych Misjonarzy Saletynów został powołany do istnienia decyzją księdza Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów 26 sierpnia 1996 roku.

Celem Referatu jest tworzenie zaplecza duchowego i finansowego dla Księży Misjonarzy Saletynów pracujących na misjach zagranicznych. Dzięki temu możliwa jest pomoc dla kapłanów pełniących posługę duszpasterską i charytatywną na Białorusi, Ukrainie, jak również na Madagaskarze. Pomoc kierowana jest również dla saletynów pracujących w Anglii, Belgii, Niemczech, Czechach i Słowacji.

Zgromadzone środki finansowe przeznacza się na odbudowę zniszczonych kościołów, ułatwienie dojazdu do sąsiednich parafii. Organizowana jest pomoc medyczna dla miejscowej ludności, a także na wsparcie dla samych misjonarzy. Dzięki środkom Referatu Misji Zagranicznych misjonarze mogą przyjeżdżać do Polski, aby poprawić stan zdrowia poprzez podejmując leczenie szpitalne lub sanatoryjne.

Referat stara się prowadzić działania, które prowadzą do popularyzacji social fundraisingu wśród organizacji pozarządowych, a także osób indywidualnych. Social fundraising – czyli przekonanie o wielkiej wartości niewielkich, regularnych wpłat.

Jesteśmy przekonani, że szeroka grupa stałych darczyńców jest w stanie zapewnić długoterminową stabilność finansową oraz autentyczną niezależność. Takie podejście pozwala z nadzieją patrzeć na rozwój dzieł misyjnych podejmowanych Saletynów.

Staramy się więc utrzymywać regularny i bezpośredni kontakt z darczyńcami, traktując ich jak „bożych inwestorów”, misjonarzy, którzy modlitwą i darem serca głoszą z Misjonarzami Saletynami Ewangelię aż po krańce świata.