Saletyn odznaczony za pomoc

W niedzielę 12 czerwca 2022 roku, tuż po zakończeniu Mszy św. burmistrz Brajłowa wraz z przedstawicielem lokalnego dowództwa wojsk ukraińskich wręczył ks. Mykhailo Trachowi MS medal za aktywną postawę społeczną, działalność charytatywną i owocną współpracę z siłami zbrojnymi podczas trwającej wojny na Ukrainie.
Przyznanie tego odznaczenia, to efekt kilkumiesięcznej współpracy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Brajłowie z lokalnym samorządem i wojskiem w organizacji pomocy humanitarnej dla uchodźców wewnętrznych, miejscowej społeczności, inwalidów wojennych, a także pomocy ukraińskiemu wojsku walczącemu w obronie kraju. Za koordynację tych działań w ramach parafii był odpowiedzialny ks. Mykhailo Trach MS.

– Już w pierwszych dniach po wybuchu działań wojennych w lutym tego roku, w okolicy Brajłowa zaczęło się osiedlać wielu uchodźców wewnętrznych – mówi saletyn. – Obecnie na terenie gminy zarejestrowało się już 1592 rodziny. To mnóstwo ludzi, którzy porzucili dorobek całego życia i uciekli, ratując życie swoje i dzieci. Wiele wysiłku włożyliśmy w znalezienie godnego lokum dla nich wszystkich. Cały czas o nich pamiętamy i systematycznie organizujemy pomoc żywieniową i zaopatrzenie w podstawowe środki higieny. Mamy też pod opieką czterdzieścioro dzieci, które rozdzielono z rodzicami, ponieważ zabrakło miejsc w autobusach ewakuujących ludność z bombardowanych terenów – opowiada ks. Trach.

Historie, które opowiadają uchodźcy z terenów okupowanych przez Rosję czy znajdujących się w pobliżu działań wojennych nie pozwalają stać bezczynnie. – Cieszę się, że jest tak wielu ludzi gotowych do pomocy. Kryzys związany z brakiem paliwa w Ukrainie początkowo podciął nam skrzydła, ponieważ nie byliśmy w stanie dostarczyć „humanitarki” potrzebującym. Wtedy ze wsparciem przyszło wojsko, które zaczęło rozwozić żywność. Kiedy skala przekazywanej pomocy zaczęła przerastać fizycznie nasze możliwości, pojawili się wolontariusze, którzy sortują i pakują paczki. Jestem przekonany, że robimy coś bardzo dobrego, dlatego chcę podziękować wszystkim, dzięki którym całe to dobro może się dokonywać. Dary spływają do nas faktycznie z całego świata – podkreśla ks. Mykhailo. – Dziękuję wszystkim, którzy przekazują środki finansowe i pomoc humanitarną, docierające do Brajłowa i wielu innych miejsc na Ukrainie. Wiele parafii organizuje takie wsparcie i przekazuje je do nas, czy to we współpracy z naszym Zgromadzeniem, czy też poprzez Caritas archidiecezji lwowskiej. Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy pomagają tu, na miejscu. Ten medal to wspaniała pamiątka i duże wyróżnienie dla nas wszystkich – dodaje wikariusz z Brajłowa.