Nasz cel

Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Siedziba Funduszu Misyjnego

ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów

Numer KRS: 0000351556

NIP: 813-361-66-49
REGON: 04002053700067

Kontakt

Saletyński Fundusz Misyjny
ul. PCK 33
41-409 Mysłowice

tel. + 48 32 225 15 86
kom. + 48 797 907 488

misje@saletyni.pl
www.misje.saletyni.pl

Ofiary na cele statutowe

można składać na konto:
21 1020 2528 0000 0502 0277 4412

Ile można zyskać?

Tak naprawdę podatnik nie zyska nic – ale też nic nie straci – a może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatnika jest więc bardziej moralny.

Podmioty uprawnione – czyli kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione.

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

– numer KRS organizacji
– przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Skorzystaj z Twój e-PIT
? Przekaż 1% podatku dla Saletyńskiego Funduszu Misyjnego, KRS: 0000351556

Organizujemy i niesiemy pomocy humanitarną i rozwojową, dobroczynną i charytatywną, społecznie użyteczną oraz oświatową – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
? Wspieramy projekty misyjne Misjonarze Saletyni. W roku 2019: „Kanapka za złotówkę” ➡️ http://pomoc.saletyni.org/

Wykaz organizacji

Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.