Dodatkowe wyjaśnia dostępne poprzez kontakt z organem funduszu:

e-mail: misje@saletyni.pl
tel. + 48 32 225 15 86
kom. + 48 797 907 488