Za rok 2018

Za rok 2017

Za rok 2016

Za rok 2015

Za rok 2014

Za rok 2013

Za rok 2012

Za rok 2011

Dodatkowe wyjaśnia dostępne poprzez kontakt z organem funduszu:
e-mail: misje@saletyni.pl
tel. + 48 32 225 15 86
kom. + 48 797 907 488