O La Salette w języku niemieckim

W La Salette Maria zakończyła swoje orędzie słowami: A więc moje dzieci, przekażcie to całemu mojemu ludowi! Wówczas Maksymin i Melania spełniali to zadanie. Następnie przejęli je Misjonarze z La Salette oraz wielu ludzi, którzy poczuli się poruszeni słowami Pięknej Pani.  Tak jest do dziś. Niedawno pojawił się na rynku nowy album o zjawieniu Matki Bożej wydany w języku niemieckim. Poprzez tę publikacje, chcemy przekazać ludziom oraz pomóc im zrozumieć przesłanie Maryi, Pięknej Pani z La Salette.