Nowy Zarząd Okręgu Europy Wschodniej

 

Decyzją z dnia 6 sierpnia Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, ks. Grzegorz Zembroń MS mianował ks. Jerzego Cyrula MS przełożonym Okręgu Europy Wschodniej. Okręg ten swoim zasięgiem obejmuje domy Zgromadzenia prowadzone przez saletynów w Ukrainie i Białorusi. Z powodu pandemii dopiero w czasie ostatniego spotkania, które odbyło się w Krzywym Rogu w dniach od 8 do 10 listopada 2021 r. członkowie Okręgu wybrali dwóch radnych: ks. Józefa Krzyszychę MS oraz ks. Jana Stachurę MS, którzy odtąd wraz z przełożonym Okręgu przejmą odpowiedzialność za rozwój dzieł Zgromadzenia we wschodniej części Europy.