Konsekracja kościoła w Łanowicach

W piątek 8 października o godz. 18.00 rozpoczęły się uroczystości konsekracji kościoła w Łanowicach. W tym doniosłym wydarzeniu udział wzięli: lwowski Metropolita ks. abp Mieczysław Mokrzycki, ks. bp Bronisław Bernacki, wikariusz prowincjalny polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów ks. Czesław Hałgas, samborski dziekan ks. Andrzej Kurek CR oraz licznie zgromadzeni kapłani i wierni. Uroczystości przewodniczył bp Bronisław a okolicznościowe słowo do zebranych skierował abp Mieczysław Mokrzycki. W czasie homilii lwowski Metropolita zwrócił się do zebranych dziękując Bogu i ludziom za odnowienie budynku kościoła oraz za dzień w którym owoc pracy rąk ludzkich zostaje uświęcony i staje się wyłączną własnością Pana Boga. Kaznodzieja zaznaczył również, że:  „Dzisiaj ta świątynia, ten dom stanie się miejscem do którego Bóg chciał przyjść i pragnie w nim pozostać…”. Przed aktem konsekracji świątyni w nowym ołtarzu umieszczone zostały relikwie św. Jakuba Strzemię, patrona diecezji lwowskiej, świętego, który swoje życie poświęcił ewangelizacji tych ziem. Ważnym znakiem dla mieszkańców Łanowic pozostanie obecność na uroczystości bp. Bernackiego, człowieka, który w młodości wraz z rodziną przeżył dotkliwe prześladowanie kościoła. Biskup w swojej posłudze kapłańskiej, później jako ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej poświęcił się odbudowie struktur kościoła zniszczonych przez władze komunistyczne.  Kościół w Łanowicach przeżył również trudne momenty zsyłki na Syberię swojego proboszcza, zamknięcie parafii czy w reszcie zburzenie kościoła. Na zakończenie uroczystości bp. Bronisław skierował do zebranych kilka słów z nieukrywanym wzruszeniem spoglądając na odnowiony, wypełniony po brzegi kościół pełen dzieci i młodzieży.