Aktualnie wspieramy:

Karmeel i Eva mają 2 dzieci i mieszkają w Aleppo. Ponadto opiekują się również swoimi rodzicami niemającymi środków dochodu. Oboje nie mają stałej pracy i korzystają z pomocy kościoła już od kilku lat. Ciągle mają nadzieję na to, że sytuacja w Syrii poprawi się. Potrzebują wsparcia w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb – zakupu żywności i opłacenia rachunków. Rodzina należy do kościoła katolickiego.

Jako Referat podjęliśmy się sześciomiesięcznego wsparcia jednej rodziny (ID 5322).   Przekazujemy środki finansowe według zasad określonych w regulaminie akcji Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”.

Mechanizm działania, czyli w jaki sposób pomoc trafia do wybranej rodziny:

Program “Rodzina Rodzinie” trwa nadal.
https://rodzinarodzinie.caritas.pl/