Zakończył się okres rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Wszystkim, którzy pamiętali o Saletyńskich Dziełach Misyjnych wypełniając swój PIT 2018: Serdecznie dziękujemy ❤️!

ks. Paweł Bryś MS