Kurs Filipa w Mörschwil

W dniach od 4 do 6 czerwca 2021 roku w domu zakonnym Untere Waid (Mörschwil) odbył się kolejny Kurs Filipa dla Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Kurs Nowej ewangelizacji poprowadziła grupa modlitewno-ewangelizacyjna Miriam. Wzięło w nim udział 17 osób. Organizatorzy zadbali również o opiekę dla dzieci uczestników kursu tak, aby umożliwić uczestnictwo  wszystkim zainteresowanym.

Kurs ten daje nam doświadczenie spotkania z żywym Jezusem i zmienia nasze podejście do wiary w Niego. Oto świadectwo jednej z uczestniczek: “Po wielu latach formacji w oazie bycia w duszpasterstwie akademickim, przyszły trudne chwile w moim życiu, wiele zranień. Zaczęłam się zamykać na ludzi także na Boga, relacje z Nim, głębszą modlitwę. Wśród szarej codzienności, kiedyś rozpalone światło zgasło. Ale w sercu została tęsknota za Bogiem. Przyjechałam na kurs Filipa by znów otworzyć się na Boga i modlitwę. Pan Bóg jak zwykle mnie zaskoczył. Pokazał mi, że kocha mnie bezinteresownie, poczułam jego miłość do mnie. Przyszedł także z łaską przebaczenia sercem tym, którzy zranili mnie najbardziej w życiu. Przede wszystkim tacie, którego słowa kiedyś wypowiedziane stały się przekleństwem w moim życiu i to, że przez wiele lat prowadził drugie życie i odszedł do innej kobiety. Pan Bóg pozwolił mi wybaczyć i uleczył moje rany swoją Miłością”.

Chwała Panu. Kasia