Busk – Uroczystości odpustowe

W sobotę 8 maja parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Busku przeżywała swoje patronalne święto. Uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. Grzegorz Ząbek z Kamionki Buskiej, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. W odpuście uczestniczyli księża ze złoczowskiego i żółkiewskiego dekanatu oraz licznie zgromadzeni parafianie z Buska.

Busk to jedna z pierwszych parafii na dawnych ziemiach polskich, gdzie głoszone było Orędzie z La Salette. Od marca 1904 roku na praktyce duszpasterskiej przebywał tu ks. Oswald Loretan, jeden ze szwajcarskich pionierów, którzy przynieśli przesłanie Płaczącej Pani do naszej Ojczyzny. Stąd pochodzi również pierwszy polski saletyn ks. Michał Kolbuch MS, który w późniejszych latach został pierwszym Prowincjałem Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Ksiądz Kolbuch był również pierwszym Redaktorem czasopisma Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej oraz założycielem wielu saletyńskich dzieł duszpasterskich w Polsce i poza jej granicami.