Głodnych nakarmić

Dzięki wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli możemy dzielić się chlebem z potrzebującymi. Dzięki akcji „Kanapka za złotówkę” pomagamy w dożywianiu bezdomnych, opuszczonych i głodnych na Ukrainie. Obecnie około 340 osób regularnie korzysta z naszej pomocy. I Ty możesz dziś podzielić się z ubogim kromką chleba wpłacając na nasze konto choćby symboliczną złotówkę. Jedynie wspólnymi siłami możemy realizować pierwszy uczynek miłosierdzia,  który wzywa nas aby głodnych nakarmić. Dziękujemy Bogu i wszystkim którzy włączając się w akcję „Kanapka za Złotówkę” pomagają tak wielu potrzebującym.

więcej o akcji “Kanapka za Złotówkę” na: www.pomoc.saletyni.org