Podziel się chlebem

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają akcje „Kanapka za złotówkę”. Dzięki Waszej pomocy możemy dzielić się chlebem z potrzebującymi.

Jezus Chrystus w swoim nauczaniu podkreślał między innymi wartość służby. On sam „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10,45). Swoją nauką oraz czynami zachęcał uczniów do troski o ludzi ubogich. Mistrz z Nazaretu nie przeszedł obojętnie obok nikogo, kto był w jakiejkolwiek potrzebie, czy to duchowej, czy to cielesnej. My, będąc uczniami Jezusa, również pragniemy postępować tak, by w sercach ludzi pozbawionych podstawowych środków do życia wzbudzać nadzieję, że ktoś o nich pamięta, że są komuś potrzebni, że i oni mogą jeszcze żyć godnie. Dzieląc się kromką chleba, dzielimy się wiarą, nadzieją i miłością.
Dziś każdy ma możliwość podzielić się przysłowiową kromka chleba z ubogimi. Wystarczy podzielić się nawet symboliczną ofiarą, która powoli nam zakupić żywność.

Źródło: www.pomoc.saletyni.org