W pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie osób konsekrowanych, duchownych i świeckich, pracujących w różnych instytucjach kościelnych i zajmujących się komunikacją społeczną.

Program warsztatów dotyczył komunikacji w sytuacjach kryzysowych, ochrony dzieci i młodzieży oraz zarządzaniem informacją w biurze prasowym. Nie zabrakło spotkań w kuluarach, gdzie życzliwe rozmowy uczestników pozwoliły zacieśnić współpracę na polu komunikacji w mediach.

Kolejne spotkanie pracowników mediów kościelnych odbędzie się 23–25 listopada 2020 r.

O spotkaniu więcej na stronie:
https://saletyni.pl/2019/11/28/wiarygodni-w-krysysie/